Pullframe

      Pull Frame หรือ POP Up คือชื่อเรียกของอุปกรณ์ฉากหลังเคลื่อนที่ ที่ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับงานจัดบูธแสดงสินค้า เพราะนอกจากเป็นฉากกั้นสำหรับแบ่งสัดส่วนพื้นที่ที่สวยงามแล้ว ยังทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลขององค์กรได้ดีอีกด้วย

      ประกอบกับรูปแบบที่สวยงามและทันสมัย สามารถนำมาใช้งานได้อย่างสะดวกและประกอบง่าย พร้อมมีกระเป๋าจัดเก็บอุปกรณ์ มีตั้งแต่ขนาด 2X3, 3X3, 4X3 มีทั้งแบบตรงและโค้ง

 - แบบตรง

2X3 ขนาดโครง 215X231 cm. ขนาดภาพ 278X231 cm. 

3X3 ขนาดโครง 291X231 cm. ขนาดภาพ 354X231 cm.

3X4 ขนาดโครง 367X231 cm. ขนาดภาพ 430X231 cm.

- แบบโค้ง

2X3 ขนาดโครง 205X231 cm. ขนาดภาพ 268X231 cm. 

3X3 ขนาดโครง 276X231 cm. ขนาดภาพ 339X231 cm.

3X4 ขนาดโครง 345X231 cm. ขนาดภาพ 408X231 cm.

 

 

Visitors: 47,353